Æresmedlem i SVIF

Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække som frivillig har gjort en særlig indsats for Skallerup Vennebjerg IF og dennes medlemmer.

Der kan udover disse kriterier udnævnes personer som gennem vor forening har ydet Skallerup Vennebjerg en særlig velvillighed eller begunstigelse.

Indstilling af personer til æresmedlem skal altid ske til bestyrelsen som suverænt afgør om den enkelte er berettiget til at bære prædikatet æresmedlem.

Hæderen/udnævnelsen foretages på førstkommende generalforsamling.

En person der er blevet udnævnt til æresmedlem af Skallerup Vennebjerg IF tilbydes og inviteres til foreningens årlige generalforsamling og er kontingent fri.

Hvis en person der er udnævnt som æresmedlem skulle udvise foragt eller fremsætte en eller anden nedsættende eller krænkende beskyldning vedrørende Skallerup Vennebjerg IF vil dette blive behandlet i bestyrelsen. Bestyrelsen kan i dette tilfælde suverænt afgøre om prædikatet æresmedlem skal fratages personen.

Som æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen og en buket blomster ved udnævnelsen.

 

 

Hjemmeside fra Net For Dig, Hjørring