Ny sponsor

Sponsor i SVIF

Der er nu følgende muligheder for at støtte SVIF

  • Der kan opsættes en bandereklame på kampbanen.
  • Der er mulighed for at få en reklame i vores klubblad SVIFFEN, som udkommer 3 gange årligt, bladet bliver trykt i 650 eksemplarer, som omdeles i området, eller ligger i Hallen, til de medlemmer som ikke bor i området.
    Prisen er pt. mellem kr.1025 og kr. 2225


    Hvis der ønskes mere information om priser eller lignende,
    kan henvendelse ske til, Finn Sørensen,
    svif.if@live.dk   eller tlf. 21 75 71 74


Kontaktperson

Profile Image
Finn Sørensen
21757174