SVIF's Venner

Hvem er SVIF's venner?

SVIF's Venner er støtteforening til SVIF.

Ved forskellige aktiviteter skraber vi penge sammen, som overrækkes ved den årlige generalforsamling i SVIF. Vi har i årenes løb kunnet overføre beløb i størrelsesordenen 15.000 - 100.000 kr.

Pengene skal, ifølge vedtægterne, bruges til ungdomsarbejdet i SVIF, som derfor bla. har kunnet køre med lave kontingentsatser i årenes løb.

Formand

Der er i øjeblikket ikke nogle fremhævede profiler

Faste aktiviteter

Salg af medlemskort
"Vennerne" sælger medlemskort i juni/juli.
Det kan også købes i cafeteriet eller ved henvendelse til Lone Sørensen tlf. 61 65 82 02
Priser for medlemskort: 80 kr. for familier.
60 kr. for enlige

Salg af klublotto
"Vennerne" sælger klublotto med 3 udtrækninger af gevinster
Der udloddes hver gang 9 gevinster på i alt 1600 kr.
Vinderne offentliggøres i SVIFFEN.
Klublotto købes hos  Lone Sørensen Tlf. 61 65 82 02
Pris for klublotto: 100 kr.

Cafeteria
"Vennerne" står for driften af cafeteriet i Skalleruphallen
Vi tilstræber at holde åbent, når der er aktiviteter i hallen eller på de udendørs baner.
Arbejdskraften er frivillige vagter.
Der er altid brug for nye hjælpere. Alle nye vagter får en grundig instruktion inden start.

Sponsorstøtte
"Vennerne" er altid på jagt efter sponsorer, og vi møder stor velvillighed mange steder. Vores sommerfestprogram, som uddeles i området, er baseret på annoncekroner fra sponsorer. Ligeledes er tombolaen til sommerfesten baseret på gevinster fra sponsorer. Endelig hentes der rigtig mange sponsorbeløb fra private og firmaer til vores årlige cykelløb.

Banko!

Starter op igen til efteråret.


Bestyrelsen for SVIF´s Venner

Formand:

Jannie Svenninggaard Tlf. 29 90 85 31 Mail: svenninggaardjannie@gmail.com

Næstformand:

Caroline Simonsen. Tlf. 29 90 57 15. Mail: carolinek.nielsen@hotmail.com 

Sekretær

Brian Scharling. Tlf. 22 94 79 49. Mail. brian.scharling@gmail.com

Kasserer

Mads Thomsen. Tlf.  23 25 67 99. Mail.  Aninerosenlundt@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem

Morten R. Hansen Tlf. 42 46 54 03 Mail. morten@mrh-ent.dk

Udlejning

Mads Thomsen Tlf. 23 25 67 99

Cafeteria

Maria Morild. Tlf. 60 16 20 24. Mail. mariamorild@hotmail.com


1.Suppleant

Thomas Rosenlund. Tlf. 40 21 86 40

2.Suppleant

 Emil Pedersen Tlf. 61 79 83 55

3.Suppleant

Kasper Sørensen. Tlf. 28 73 82 12

4.Suppleant

Martin Bundgaard Tlf.26 11 82 98

5. suppleant

Esben Winther Tlf. 30 25 78 01

Observatør for SVIF

Line Jungblut tlf. 22 97 59 59 og Finn Sørensen. Tlf. 21 75 71 74

Regnskab.

Lone Sørensen. Tlf. 61 65 82 02

Følg SVIF's Venner på Facebook